Tilskud til el-producerende teknologier baseret på vedvarende energikilder

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen kunne sætte cookies på din computer.
Virksomheden kan få støtte til projekter med fokus på udvikling af vedvarende energi.

Der gives støtte til projekter med f.eks. solceller, bølgekraft og biomasse-forgasning eller andre teknologier baseret på vedvarende energikilder. Også teknologier til udbredelse af el-producerende teknologier baseret på vedvarende energikilder kan støttes. både større og mindre projekter, der på hver sin måde kan fremme vedvarende energi prioriteres:

  • vedvarende energi-teknologier (VE- teknologier)
  • etablering og indkøring af anlæg
  • information

Hvilke kriterier er der?

Det er et ufravigeligt krav til projektet, at anlæg er net-tilsluttede, har el-produktion og fremstår som fyrtårnsprojekter. Projektet skal desuden bidrage til at nedbryde de barrierer, der er for udbredelse af den pågældende teknologi.

Ordningen retter sig mod projekter tæt på den kommercielle fase, hvorfor der maksimalt kan opnås en støtte på op til 50 % af de samlede projektomkostninger jf. EU's regler omkring statsstøtte

Hvad skal virksomheden gøre?

Der skal ansøges elektronisk via forskel-portalen.

Fakta

Kontakt
Forskningskoordinatorerne ved Energinet
Tlf: 70 10 22 44
Mail: Forskel@energinet.dk
WWW: ForskVE

Hvor længe løber tilbuddet?
31. december 2014

Ansøgningsfrist Løbende

Om dette tilbud

Økonomisk tilskud

Hvad er fokus i dit projekt?
Grøn omstillingNy teknologi

Hvor gælder tilbuddet?
Hele Danmark