Medfinansiering af ErhvervsPhD-projekter

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen kunne sætte cookies på din computer.
Virksomheder kan opnå medfinansiering til et ErhvervsPhD-projekt.

Et ErhvervsPhD-projekt er et erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en ErhvervsPhD-kandidat og et universitet.

ErhvervsPhD-kandidaten er ansat i virksomheden og samtidig indskrevet på universitetet og arbejder på det samme projekt begge steder.

Virksomheden kan opnå finansiering til et ErhvervsPostdoc-projekt på op til 17.000 kr. om måneden til ErhvervsPhD’ens løn (dog maks. 50 % af lønnen) og 100.000 kr. til ErhvervsPhD’ens rejseudgifter.

Et tilknyttet universitet kan opnå finansiering af deres udgifter på op til 360.000 kr. om året.

Gennem et ErhvervsPhD-projekt opnår partnerne, at:

  • ErhvervsPhD’en får et unikt kompetenceløft i sin karriereudvikling ved at kombinere sine forskningskompetencer med erfaringer og mind-set fra erhvervslivet.
  • Virksomheden får mulighed for at løse nogle konkrete forsknings- og udviklingsopgaver, på en ny måde og får samtidig etableret kontakt til nye samarbejdspartnere i universitetsmiljøet.
  • Forskningsinstitutionen får styrket sine relationer til erhvervslivet, og der skabes grobund for ny forskning.

Hvilke kriterier er der?

Virksomheder inden for alle fagområder kan søge.

Der er to overordnede kriterier, som skal overholdes. Idéen skal:

  • have et erhvervsmæssigt potentiale
  • have tilstrækkelig forskningshøjde

For mere specifikke krav se retningslinjer på Innovationsfondens hjemmeside.

Hvad skal virksomheden gøre?

Virksomheden skal udarbejde en projektansøgning. Ansøgningsproceduren findes på Innovationsfondens hjemmeside.

Fakta

Kontakt
Styrelsen for Forskning og Innovation
Tlf: 72 31 84 19
Mail: jane.thomsen@innofond.dk
WWW: ErhvervsPhD

Hvor længe løber tilbuddet?
Fortløbende

Ansøgningsfrist Løbende

Om dette tilbud

Økonomisk tilskud

Hvor gælder tilbuddet?
Hele Danmark