Find støtte til vækst i virksomheden

Tilskud til at ansætte en ph.d.-studerende

Virksomheden kan få tilskud til at ansætte en ph.d.-studerende.

Virksomheden kan få tilskud til at ansætte en ErhvervsPhD-studerende, der i tre år arbejder på et forskningsprojekt, der har kommercielle perspektiver for virksomheden.

I perioden modtager virksomheden et løntilskud på 14.500 kr. om måneden til den studerendes løn.Virksomheden kan desuden få tilskud til den studerendes projektrelevante udlandsophold og deltagelse i konferencer.

Hvilke kriterier er der?

Private virksomheder kan søge - enten alene eller i samarbejde med et universitet og/eller en navngiven PhD-kandidat. Virksomheden skal opfylde en række krav, blandt andet:

  • Virksomheden skal være privat og have en afdeling i Danmark
  • Virksomheden skal være i stand til økonomisk at understøtte den studerende i det treårige forløb
  • Virksomheden skal ansætte den studerende til en løn, der mindst svarer til den overenskomstmæssige løn for ph.d.-stipendiater i staten
  • Den studerende skal have adgang til en virksomhedsvejleder, der skal vejlede i projektets erhvervsrettede dele. Det er ikke nødvendigt, at virksomhedsvejlederen har forskningsfaglig erfaring

Hvad skal virksomheden gøre?

Virksomheden skal lave en ansøgning i samarbejde med universitetet og ErhvervsPhD-kandidaten, som sendes med Styrelsen for Forskning og Innovations elektroniske ansøgningssystem

Fakta

Kontakt
Styrelsen for Forskning og Innovation
Tlf: 72 31 84 19
Mail: jath@fi.dk
WWW: ErhvervsPhD

Hvor længe løber tilbuddet?
Fortløbende

Ansøgningsfrist
Løbende.

Om dette tilbud

Økonomisk tilskud

Hvor gælder tilbuddet?

Hele Danmark